Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fluokli/public_html/makaledetay.php:1) in /home/fluokli/public_html/makaledetay.php on line 89
Fluo Klima Size Uygun Ödeme Seçenekleri Sunar.Klima'ya Dair Bilmedikleriniz

Isı geri kazanımlı VRF nedir

Isı geri kazanımlı VRF nedir

Isı geri kazanımlı VRF nedir? Isı geri kazanımlı VRF nasıl çalışır?

Isı geri kazanımlı VRF nedir , tek bir sistemden aynı anda ısıtma ve soğutma ihityacını karşılayabilen kompleks sistemlerdir. Heat Pump VRF’lerden farklı olarak mekanizma içinde 3 boru vasıtasıyla gaz akışı sağlanır. İç hava işlemci ünitelere aktarılan ve iklimsel gereksinimleri karşılayan akışkan gaz, geri dönüşüme dâhil edilerek farklı bir üniteye iklimlendirmeyi sağlamak amacıyla transfer edilir.

Bu sistem işleyişi aynı zamanda hem konfor hem de ekonomik tüketim vâdetmektedir. VRF klimalar, daha çok büyük ticarethâneler ve kamuya açık hizmet kuruluşları için tasarlanmış yüksek kabiliyetli HVAC programlarını tanımlamaktadır. Kendi içinde çeşitli gruplara ayrılmakta ve değişen kullanıcı beklentilerini karşılayacak bir çeşitlilik meydana getirilmektedir.

Heat Recovery Vrf

Heat Recovery vrf , yani ısı geri kazanımlı sistemler de, eş zamanlı ısıtma ve soğutma arzu edilen bölmeli yapılarda büyük fayda sağlar. Bu sistemlerin kurulum maliyeti diğer iklimleme cihazlarına göre daha yüksek seyretse de, işletme maliyeti açısından sağladıkları yüksek kazanç ile bu açığı kısa vâde de kapatacaktır.

VRF klimaların enerji verimliliği doğrultusunda gösterdiği performans, bu ürün grubunda çok daha yüksek bir kazanıma dönüşüyor. Hem tek bir dış üniteye bağlanabilen iç ünite sayısının oldukça fazla olması, hem de iki farklı iklim tipini tek bir bünyeden karşılayabilen üstün nitelikli çalışma prensibi bu ekonomik tasarruf paketinde büyük bir etki göstermektedir.

Isı geri kazanımlı VRF klima nedir

Isı geri kazanımlı VRF klima nedir , bir başka değişle bir bina bünyesinde yer alan odalara ısı aktarımı sağlayan yüksek teknolojik bir sistemdir. Cihazın üretiminde oldukça kompleks bir plan ve projelendirme süreci dikkat çekiyor. Sistem tesisatında 3 borulu bir kurgu mevcut.

Bu borular akışkan gazın devridaim ederek, tüm ısıtılması ve soğutulması gereken bölgelere aktarılmasını mümkün kılıyor. Yüksek COP değerlerine sahip bu VRF sistemler, elektrik tüketiminde de oldukça başarılı bir karneye sahip.

Hem yapılan klinik testler hem de kullanıcılar tarafından aksettirilen geri dönüşler, yıllık tüketimde büyük bir düşüş gösterdiği yönünde. Isı aktarımında harcadıkları düşük enerjiye ek olarak, gösterdikleri yüksek performans ve kesintisiz iş gücü ile gündeme gelen bu ürün grubu, pek çok yapıda alternatifsiz bir sistem olarak tercih edilmektedir.

Isı Geri Kazanımlı VRF Nedir?

Isı geri kazanımlı VRF Nedir? Yüksek verimlilik, eş zamanlı ısıtma/soğutma, düşük tüketim ve yüksek kapasitelere sahip yeni nesil HVAC sistemidir. Bu tipolojide yer alan mekanizmalar, çeşitli markalar tarafından farklı kombinasyonlarla üretilmektedir. İç ünitelerde görsel sadelik ve şıklık gibi kavramlar ön plana alınırken, dış üniteler için de az alan işgali ve yüksek motor gücü gibi öncül kabiliyetler hedeflenmektedir.

Çeşitli Btu değerleri ile, değişen yapı organizasyonlarına hitap eden bir ürün yelpazesi bulunuyor. Kolay kurulum ve basit kullanıcı modlarıyla desteklenen sistemler, son teknolojik klima sistemlerinin ulaştığı en yüksek seviyeye işaret etmektedir.

Yüksek hacimli binalara ek olarak, farklı odalarda farklı mevsimsel gereksinimler bulunan oteller, hastaneler, üretim-evleri ve benzer yapılarda büyük bir fayda sağlar.

Isıtma ve soğutma ihtiyacının aynı anda sağlanabilmesi için farklı sistem kurulma zorunluğunu ortadan kaldıran bu gelişmiş mekanizmalar, geniş çalışma aralığı ve hızlı mod geçişleri ile tek başına büyük yükleri karşılayabilmektedir.

Isı Geri Kazanımlı VRF Dış Üniteler

Isı geri kazanımlı VRF dış üniteler, inverter teknolojisi ile geliştirilmiş kompresörlerden müteşekkildir. Bu kompresörler, standart klimalarda olduğu gibi tek başlarına ısı aktarım görevi sağlamazlar. Birden fazla kompresör, ısı taşıma görevini ortam şartlarına göre en uygun kapasite ile gerçekleştirir.

Bir kompresörün sistemsel ve yazılımsal sebeplerle devreden çıkması hâlinde, diğer kompresör aktif olacak ve bu rotasyonlu çalışma prensibi sayesinde sorunsuz bir iklimlendirme hayata geçirilecektir. İnverter kompresörlerin en dikkat çekici özelliği, harcadıkları enerji miktarının diğer sistemlere oranla bir hayli düşük seyretmesidir.

Bu oran VRF klimalarda yüzde 50’lere varan bir avantaj sağlarken, Isı Geri Kazanımlı VRF modellerinde çok daha yüksek bir seviyeye ulaşmaktadır. Enerji verimliliğinde ulaşılan bu değerler, tek bir sistemden ısıtma ve soğutma gereksiniminin karşılanabilmesi, aynı zamanda akışkan gazın basit bir sistem aktivasyonu ile geri kazanıma dahil edilebilmesidir.

Heat Recovery VRF Sistemleri

Heat Recovery VRF dış ünitelerin bir diğer özelliği, geniş bir çalışma aralığına sahip olmalarıdır. Yaz aylarında en yüksek sıcaklık değerlerinin 40-50 gibi üst limitlere ulaştığı bölgelerde, ortamların serinletilmesi ve konfor düzeyinin sağlanabilmesi en büyük sorunlardan biri.

Buna mukabil; kış mevsimini çok soğuk geçiren ve -20 derecelere kadar ulaşan ısı kaybında da iş ve yaşam alanlarının belli bir sıcaklığa kavuşturulması oldukça zorlu olabiliyor. Tüm bunların ekarte edilebilmesinde, yüksek kabiliyetli klima sistemlerinin kullanımı zorunlu.

VRF klimalar gelişim sürecini tamamlayana kadar, bu tip bölgelerde klimalar tek başına yetersiz bir faaliyet sergilemekteydi. Isıtmada alternatif çözümlerle daha yüksek işletme maliyetlerine karşın arzu edilen ortamı sağlayan kullanıcılar, soğutma gereksinimini karşılamada ek bir çözüm bulmakta zorlanıyordu.

VRF’lerin bu yüksek performansı ve sağladıkları verimle ters orantılı tüketim programları sayesinde, pek çok yapıda münferit olarak bu sistemlerin kullanımını yaygınlaştırdı.

Isı Geri Kazanımlı VRF Avantajları

Isı geri kazanımlı VRF nedir? avantajları nelerdir? Sadece bir binada farklı iklimsel değerlerin sağlanması değil, aynı zamanda bu üstün teknolojiyi elde etmede oldukça düşük bir kullanıcı maliyetine olanak tanımasıdır. İş gücü sağlanan ya da geniş kitlelere hitap eden büyük kurumsal yapılarda, evsel bir çözüm yeterli olmayacaktır.

Bu tip kompozisyonlarda her bir odada farklı bir iklimsel değere ihtiyaç duyulabilir. Gıda ve tıbbî gereçler için serin tutulması gereken odalar olabileceği gibi, insanların konaklama ya da sosyal aktivitelerini gerçekleştirme gibi ihtiyaçlarına karşılık veren birimlerin ısıtılması da gündeme gelebilmektedir. Bunların tek bir merkezden çeşitli iş hava işlemcilerine aktarılabilmesi, yeni çağın en dikkat çekici buluşlarından biri.

Heat Recovery VRF Klima Sistemleri

Üretici ve ürün geliştirici firmalar tarafından 3 borulu VRF , Isı Geri Kazanımlı VRF ya da Heat Recovery VRF olarak adlandırılan bu ürün grubu, çeşitli model ve serilerle kullanıcılara sunulmaktadır. Bu sistemlerin hem kapasitelerinin değişen bir grafiğe sahip olması hem de görsel tasarımda çeşitlilik arz etmesi büyük bir avantaj sağlıyor. Böylece çeşitli kullanıcılar ve bölgesel değişkenler daha ektili bir şekilde karşılanmış oluyor. Optimal enerji verimliliği ve esnek hava birleşimi ile geliştirilmiş iç ünitelerde ince ve kompakt bir tasarım göze çarpıyor.

Bu tip sistemlerde en gözde kazanımlardan biri de, ses basınç seviyesindeki maksimum değerler. Ortamlara ısı aktarımı sağlayan ve akışkan gazın sürekli devridaim ettiği bir tesisatla desteklenen bu cihazlar, çalışma sürecinde çevreye oldukça düşük desibelli bir etkileşim yaratmaktadır. Böylece bireylere hizmet sunan yapılar için negatif etkiler tamamen ortadan kaldırılmış oluyor.

Ekolojik denge üzerinde büyük etkilere sahip olduğu bilinen ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerinde, yeni bir teknolojik buluş hayata geçirildi. Geleneksel sistemlerde kullanılan akışkan gazların, çevresel etkilerine değinen raporlarda olumsuz bir tablo hakimdi.

Bugün ise Isı Geri Kazanımlı VRF modellerinin büyük bir çoğunluğunda tercih edilen R-410A akışkan gazı, atmosfer üzerinde olumsuz etkilere sebep olmuyor. Böylece iç mahallerde doğal hava esintisi sağlayan sistemler, aynı zamanda atmosfer üzerinde de daha olumlu bir yaklaşım sergiliyor.

http://vrfklimabayi.com                 https://vrfsistemi.net

Bu yazının tüm hakları alyatek.com.tr ’ye aittir. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır!Fluo vrf sistemleri 5 yıl garantilidir.


Görüntülenme : 208