Klimaların Doğru Kullanımı ve Tasarruf Sağlama Yolları

845

Klimaların doğru kullanımı ve tasarruf sağlama yolları ile alakalı bazı bilgiler:

Öncelikle tercih edeceğiniz Fluo inverter klima nın klimayı kullanacağınız ortama uyumlu olmasına çok dikkat etmelisiniz. Eğer alacağınız ortamla uyumsuz olan gereğinden fazla büyük ya da gereğinden fazla küçük klimalar tercih ederseniz bu durum fazla enerji harcamasına yol açacağından dolayı olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Fluo inverter klimayı kuracağınız odanın izolasyonunu iyi bir şekilde yapmanız klimanızın etkili bir performans sergilemesi açısından yararlı olacaktır. Çokça bilinen bir şey olarak klimaların çalıştığı esnada kapıların ve pencerelerin kapalı konumda olması gereklidir. Mağaza tarzı yerlerde bu şart sağlanamayacaksa hava perdesi kullanmak doğru olacaktır.

Klimanın kurulumunun gerçekleştiği ortamda elektronik termostatla sıcak kontrolü yapmanız iyi olur. Bu sayede %30 oranında verim artışı sağlayıp enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Klimanız soğutma modunda çalışırken perde ya da panjurlar ile ortama giren güneş ışınlarının mümkün mertebe engellenmesi gerekmektedir.

Klimanızı soğutma modunda kullandığınız esnada gereğinden fazla seviyede soğutma işlemi gerçekleştirmemelisiniz.Fluo inverter klima nızın sağlamasını istediğiniz sıcaklık değerini ne kadar düşük seviyelerde tutarsanız enerji harcamasının bağlantılı olarak o kadar fazla olacağını unutmayın.